HỆ THỐNG SMARTHOME

HỆ THỐNG SMARTHOME

Hệ thống SmartHome
Tìm hiểu thêm về nhà thông minh MakiHome tại website: http://makihome.vn/

Tổng quan

2

  • Thiết bị: Công tắc cảm ứng, Cảm biến Nhiệt độ-Độ ẩm, Cảm biến chuyển động, Cảm biến khói
  • Gateways (Home center)
  • Sever and Cloud
  • Mobile app

Thiết bị

Gateway (Home center)


4

Làm cầu nối để các thiết bị trong hệ thống kết nối với Server và App điều khiển

SERVER

5

Server có vai trò quản trị, giám sát, thu thập dữ liệu, lưu trữ và phân tích.

Mobile app

6